BARANKAYA İNŞAAT; Projelendirilecek yapının oturduğu zeminin arazi ve laboratuvar şartlarında incelenmesi, zemine uygun olarak tasarım ve uygulamasının özel ekip ve ekipmanlar yardımıyla yapılmasında, aktif olarak yer almaktadır. 2007 yılından itibaren zemin ve temel mühendisliği alanında faaliyet göstermeye başlamıştır.
 
          Derin kazı projeleri, kaya ve toprak sev stabilite projeleri, otoyol, köprü, viyadük, iş merkezi v.b. inşaat projelerinde kazıklı derin temeller, zemin ıslahı ve iksa sistemleri gibi farklı zemin ve temel mühendisliği proje ve uygulamaları faaliyet alanlarımız arasındadır.
 
 
SOLIMEC SR-60 1 ADET
BAUER BG 24H 2 ADET

 


 

        BARANKAYA İNŞAAT olarak Türkiye'nin en gelişmiş fore kazık makineleriyle, fore kazık proje ve uygulamaları yapmaktayız. Fore kazık proje ve uygulamalarında 20 yıllık tecrübemizle maliyeti uygun, en etkin çözümleri, en gelişmiş ekipmanları kullanarak çözüyoruz.

 

FORE KAZIK
 
       Fore kazık imalatı, arazi fiyatlarının artışı ve yeraltı yapılarının yaygınlaşmasıyla önemini günden güne arttırmaktadır.
 
Fore Kazık Nedir?
 
         Zeminin bir delgi makinesi yardımı ile (hidrolik ya da mekanik) kazıldıktan sonra donatısının yerleştirilip betonlanması ile oluşan kazıklardır. Diğer bir adı yerinde dökme betonarme kazıktır. 65cm, 80cm,100cm,120cm ve 165 cm çaplar çok sık olarak kullanılmakta olup özel aparatlar ile çapları daha da artabilmektedir.
 
Uygulama Şekilleri
 
Uygulama yöntemi, zemin cinsine ve özelliklerine göre belirlenmelidir.
 
Bu konuda TS 3168-EN 1536 Özel Jeoteknik Uygulamalar -Delme (Fore)kazıklar standardı mevcuttur.
 
I)       Muhafaza borusuz kazıklar: Kendini tutabilen zeminlerde delgi makinesinin delgiyi yapmasının ardından donatının yerleştirilip, tremi yardımı ile beton dökülmesiyle oluşturulur.
 
II)      Muhafaza borulu kazıklar: Kendini tutamayan zeminlerde (yer altı suyu, zemin özellikleri vs. etkenler nedeni ile) kullanılan bir yöntemdir. Genelde boru, betonlama bittikten sonra çıkartılır. Kaplama borusunun yerinde kaldığı uygulamalar da mevcuttur.
 
III)     Bentonit yardımı ile yapılan kazıklar : Kendini tutamayan zeminlerde, muhafaza borusunun yeterli olmadığı hallerde, doğal veya sentetik bentonit çözeltisi yardımı ile oluşturulur . Böylece delgi esnasında oluşacak göçmeler önlenmiş olur. Bentonit çamuru, delgi esnasında ve betonlama işlemi süresince delik duvarlarının göçmesini önleyecek seviyede tutulur. Bentonit çamuru zemin özelliklerine göre belirli miktarlarda bentonit tozu, katkı maddesi ve su içerir. Bentonit çamuru bir pompa yardımı ile kuyuya oradan da beton dökülürken bentonit havuzuna aktarılır.
 
Fore Kazık Kullanılan Yerler
 
I)       Derin Temel Uygulamalarında: Taşıma gücü problemlerinde, farklı zemin tabakalarına oturan temellerde, üniform olmayan ve belirli alanlara yoğunlaşmış yüklerin zemine aktarılması durumunda, toplam veya farklı oturma problemleri olan yapılarda kullanılır. Özellikle bina, köprü, viyadük ve baraj altlarında sıkça kullanılır.
 
II)      Geçirimsizik Perdesi: Yer altı su seviyesinin yüksek olduğu durumlarda, suyun inşaat çukuruna, temele ya da bodrum katlara girmesini önlemek amacı ile yapılan kazıklardır. Baraj inşaatlarında kullanımı yaygındır. Kesişen kazık olarak imal edilebilecekleri gibi, jet grout kolonlarından yardım alınarak da geçirimsizlik sağlanabilir.
 
III)     Şev Stabilitesi Problemlerinde: Heyelan, toprak kayması vs. gibi sorunların çözümünde sıkça kullanılır. Çeşitli nedenlerle yapılan (karayolu, demiryolu … vs) kazı şevlerinin stabilitesini sağlamak amacıyla kullanılırlar.
 
IV)     İksa Uygulamaları : İnşaat sırasında yapılan hafriyatın bellirli bir derinliğin altına inmesi nedeni ile inşaatın ve çevre yapıların güvenliği için yapılır. Bu tip kazıklar tek başına iksanın stabilitesini sağlayabileceği gibi (başlık kirişi ile), zemin şartları, çevre yapılar ve iksa derinliği göz önüne alınarak ankrajlar (başlık kirişi ve kuşak kirişleri) ile beraber imal edilebilirler.
 
         Fore kazık kullanımı özellikle depremden sonra taşıma gücü problemleri ve oturma sorunları nedenleriyle yaygınlaşmış, derin kazılarla inşaatlarda önemli bir kalem haline gelmiştir. Fore kazık yapımında dikkat edilmesi gereken noktalar; ihtiyaca, zemin koşullarına göre proje oluşturmak ve gerekli denetimleri yaparak, standartlarda belirtildiği şekilde uygulamaktır.
 
İLETİŞİM

Cep : 0533 620 62 16 Erdinç ÇETİN Jeoloji Mühendisi / Fore Kazık Grup Şefi
Cep : 0532 551 71 00 A.Zafer EREN İnşaat Mühendisi
Telefon : 0232 489 89 97